Binnenland

Veterinair
KNMVD
MARAN rapportage
Central Veterinair Instituut (CVI)
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: bijsluiterteksten van antibiotica 
SDa

Humaan
Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Infectieziektenbulletin: uitgave RIVM met regelmatig berichten over resistentie, o.a. MRSA
Werkgroep Infectie Preventie
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
Vereniging voor Infectieziekten
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Binnenland

World Health Organization (WHO)
World Health Organisation (WHO) antimicrobial Resistance
World Organization for Animal Health (OIE)
World Veterinary Association
Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
EUCAST: Standaardisatie gevoeligheidsbepalingen in Europa 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Trans Atlantic Task Force on Antimicrobial Resistance
European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS) 
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)